PRAVIDLA MS VE STŘELBĚFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL

Pravidla svĚtovÉho ŠampionÁtu ve stŘelbĚ na pŘesnost jednotlivcu


1 - Hřiště – Hřiště je určeno příslušnými body v pravidlech (článek 5 a ateliéry 1 – 5). Je na něm kruh o průměru 1 metr, do kterého se umisťují objekty a 4 kroužky o přibližném průměru 50 cm pro pozici střelce ve vzdálenosti 6 metrů, 7 metrů, 8 metrů a 9 metrů od okraje kruhu, který má průměr 1 metr, ve kterém se nacházejí cíle a překážky.
Pokud spolu soutěží dva střelci (tedy od čtvrtfinále), připravují se dvě hřiště, která jsou umístěna ve směru, v jakém jsou kratší strany jednotlivých hřišť (užší strana hřiště) hlavní soutěže trojic.

2 - Cíle a překážky –  Jsou umístěny podle podle schemat, uvedených pod ateliéry 1 – 5, uprostřed kruhu o průměru 1 metr, upevněného do terénu hřebíky nebo háčky nebo označeného. Pokud je objektů 2 a více, jsou vzdálené 10 centimetrů od okraje cílů a okraje překážek s výjimkou atelieru 3, kde prostor mezi cílem a překážkami je 3 centimetry (střelba na přesnost).
Cílové koule jsou vždy umístěné ve středu kruhu, neboli 6,5 metru, 7,5 metru, 8,5 metru a 9,5 metru od kraje kroužku, ve kterém stojí střelec. Cíl (košonek), který je jako cíl, je umístěn 20 cm od okraje cílového kruhu ve směru pozice střelce. Je tedy ve vzdálenosti 6,2 metru, 7,2 metru, 8,2 metru a 9,2 metru.

3 - Používaný materiál:

a)    cílové koule, atelier 1, 2, 3 a 4. Mají stejný průměr 74 mm, hmotnost 700 gramů a jsou hladké. Mají světlou barvu.
b)    cílový cíl (košonek), atelier 5. Má stejný průměr jako ten, který je použitý v atelieru 2. Má světlou barvu.
c)    překážkové koule, atelier 3 a 4. Jsou identické jako v bodu 3 a) výše. Mají tmavou barvu.
d)    překážkový cíl, atelier 2. Má stejný průměr jako ten, který je použitý v atelieru 5. Je tmavé barvy.
e)    4 kruhy o průměru 1 metr s háčky nebo hřebíky.
f)     16 kroužků o průměru přibližně 50 cm s háčky nebo hřebíky.
g)    hřebíky, závěry lahví pro označení středu kruhu, kde se nacházejí cíle a překážky.

Průměr a hmotnost objektů se může lišit. Při soutěži však musí být pro všechny identické.

4 - Platnost střely – Střela je platná v případě dopadu střely dovnitř kruhu, ve kterém se nacházejí cíle a překážky.

Získání 1 bodu   -       Střela je platná pokud cílová koule je trefena, aniž by opustila kruh.
                           -  Pro atelier 2 a 4 pokud je trefen objekt překážky po odrazu střílené koule od cílové koule bez ohledu na pozici cílové koule, cíle (košonku) nebo překážkové  koule. Pro atelier 3 pokud střílená koule trefí cílovou kouli a dojde k dotyku i s jednou nebo oběma černými koulemi.

Získání 3 bodů   -      Střela je platná, pokud trefený objekt zcela opustí kruh. Toto platí pro ateliery 1, 2, 3 a 4. Pro ateliery 2, 3 a 4 se překážkové koule ani překážkový cíl (košonek) nesmí pohnout.
                           -  Střela je platná u atelieru 5, pokud trefený cílový cíl (košonek) neopustí kruh, ve kterém se nacházel.

Získání 5 bodů   -       Střela je platná, pokud střílená koule neopustí kruh, ve kterém jsou umístěny cíle a překážky (carreau) v atelierech 1, 2, 3 a 4. V atelierech 2, 3 a 4 se překážkové cíle (košonky) ani překážkové koule nesmí pohnout.
- střela je platná u atelieru 5, pokud cílový cíl (košonek) po trefé opustí kruh, ve kterém byl umístěn.

Maximum bodů v jedné sérii je 100.

5 - Průběh soutěže – Každý střelec musí odehrát kompletní sérii 20 střel od atelieru 1 po atelier 5 na jednom hřišti ve dvou vyřazovacích fázích. První vyřazovací fáze vezme v úvahu nejlepší 4 výsledky střelců, kteří postoupí přímo do čtvrtfinále. Dalších 16 soutěžících postupuje do druhé fáze.

Druhá vyřazovací fáze vezme v úvahu 4 nejlepší výsledky střelců, kteří postoupí do čtvrtfinále. U obou vyřazovacích fází hlavní pořadatel určí hodinu, kdy se zúčastní jednotliví soutěžící Mistrovství světa ve střelbě na přesnost jednotlivců v závislosti na časové disponibilitě střelců v souvislosti s Mistrovstvím světa trojic.

Mezi odehráním dvou koulí je časový limit 30 sekund. Rozhodčí má k dispozici vyhodnocovací formulář a ostatní členové národního týmu, který zastupuje střelec dávají zpět do správné pozice cíle a překážky. Počínaje čtvrtfinálem je soutěž pojata jako zápasy dvou střelců. Hrají tedy proti sobě 2 střelci zároveň na dvou paralelních hřištích. 

Soupeři se postupně střídají po jedné kouli od atelieru 1 na 6 metrů až po atelier 5 na 9 metrů. Mají maximálně 30 sekund na odehranou kouli. V zápasech se utkají střelec s nejlepším výsledkem v první fázi se čtvrtým výsledkem ve druhé fázi, střelec s druhým nejlepším výsledkem v první fázi se třetím výsledkem ve druhé fázi, střelec se třetím nejlepším výsledkem v první fázi s druhým výsledkem ve druhé fázi a střelec se čtvrtým nejlepším výsledkem v první fázi s prvním výsledkem ve druhé fázi.

V semifinále se utká střelec s nejlepším výsledkem ve čtvrtfinále proti čtvrtému výsledku ve čtvrtfinále a střelec s druhým nejlepším výsledkem ve čtvrtfinále proti třetímu výsledku ve čtvrtfinále. Ve finále se utkají oba soupeři zároveň.

V zápasech dvou střelců začíná střelec s lepším pořadím. V případě shodného počtu bodů u 4 nejlepších výsledků první fáze rozhoduje o pořadí vyšší počet 5 bodových bodů v jednotlivých atelierech a poté počet 3 bodových hodů.

Pro 16 kvalifikovaných do druhé fáze je možné v případě rovnosti bodů zvýšit počet střelců o ty kteří měli stejný počet bodů. Ve druhé fázi je stejný postup pro první 4 jako pro první 4 z první fáze. V případě rovnosti bodů u zápasů, tedy počínaje čtvrtfinále, se přistoupí k sérii 5 střel pouze ze vzdálenosti 7 metrů a nově se počítají body do maxima 25, toto vše ve stejném pořadí jako u samotného zápasu. V případě, že výsledek bude opět stejný se postup opakuje.

Objekty vracejí na místo ostatní členové národního týmu, který reprezentuje střelec.
Rozhodčí, který je na hřišti, oznamuje zapisovatelům výsledek. Navíc jeden rozhodčí nebo pověřená osoba kontroluje pozici nohou střelce v kroužku (1 rozhodčí nebo pověřená osoba na 2 hřiště).

Na každém hřišti musí být jeden zapisovatel. Počet potřebných osob na hřišti jsou 3 osoby, při zápasech na 2 hřištích 4 osoby.


6 - Zápis do Mistrovství světa ve střelbě – Z každé země se může účastnit pouze jeden střelec. Ten zároveň musí být účastníkem Mistrovství světa trojic. Jedinou výjimkou je aktuální držitel titulu, který může reprezentovat svoji zemi, aniž by byl součástí národního týmu v Mistrovství světa trojic. Jeho pobyt a náklady jdou na vrub organizátora Mistrovství světa.


7 - Ceny a titul – Čtyři nejlepší střelci obdrží medaile (dvě bronzové medaile) a vítěz získá triko Mistra světa. Ceny jsou předány Mezinárodní federací pétanque na stupních vítězů, určených pro předání cen. Při ceremoniálu jsou vyvěšeny vlajky zemí jednotlivých střelců a zazní národní hymna pro vítěze.


8 - Pokud dojde k incidentu během soutěže – výpadek elektrického proudu, bouřka, zásah z publika (hozený objekt nebo laserový paprsek) atp, jež přímo neohrozí střelce, musí být soutěž anulována. Bude pokračovat v nejkratším možném termínu se stejnými hráči, kteří začnou od atelieru 1.


9 - Zpoždění – Od prvního ohlášení má střelec 5 minut na to, aby se dostavil na hřiště. Pokud se tak nestane, je ohlášen podruhé, ale začáná s penalizací 5 bodů. Pokud se nedostaví ani do 5 minut po druhém ohlášení, je ze soutěže vyřazen.


Překlad byl přejat  ze stránek ČAPEK