Seznam členů SK Kulová osma

Pokud máte pocit, že byste se v tomto seznamu měli nacházet a byli jste  nedopatřením vynecháni, obraťte se prosím na Leoše Krejčína - krejcin@cmail.cz. Sdělte mu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefon, případně e-mail. To se týká i nových zájemců o členství. O jejich přijetí rozhoduje podle stanov (oddíl IV, článek 1.) výkonný výbor. Poznámka ČAPEK za jménem znamená, že člen je registrován i jako člen České asociace pétanque klubů (ČAPEK). Zkontrolujete prosím, zda i tento údaj souhlasí. 
Poslední aktualizace seznamu 7. 9. 2012. 
Oproti 1. 8. 2012 přibylo 7 členů (celkový počet se změnil z 35 na 42), v ČAPKU se počet našich licencí zvýšil o 5 (z 15 na 20).

  1. Mrkvička Jaroslav   (předseda), ČAPEK
  2. Ondryáš Ivan  (tajemník výboru), ČAPEK
  3. Borovičková Eliška  (hospodářka), ČAPEK
  4. Flanderková Zdeňka, 
  5. Koudelková Ema, ČAPEK
  6. Matějka Jiří
  7. Pinkasová Marie, ČAPEK
  8. Borovička Oldřich, ČAPEK
  9. Šidlichovský Miloš, ČAPEK
 10. Horálková Ivana, ČAPEK
 11. Pavýza Milan, ČAPEK
 12. Krejčínová Lenka  (revizní komise), ČAPEK
 13. Krejčín Leoš, ČAPEK
 14. Lánská Eva, ČAPEK
 15. Kalivoda Petr, ČAPEK
 16. Prchalová Helena,
 17. Pilát Petr, ČAPEK
 18. Dittmayerová Marie,
 19. Husáková Evženie,
 20. Langer Ludvík,
 21. Kořánová Jana,
 22. Macků Jiří,
 23. Kvapilová Zdeňka, ČAPEK
 24. Vítková Marie,
 25. Vítek Ivan,
 26. Dobrinčicová Jarka,
 27. Lhoták Jaroslav,
 28. Mikolášek Vilém,
 29. Slapnička Václav, ČAPEK
 30. Lenhartová Iva, ČAPEK
 31. Votočková Jana, 
 32. Krejčíková Hana,
 33. Syřišťová Miluše,
 34. Mitkovová Hana, ČAPEK
 35. Michálek Václav, ČAPEK
 36. Macků Michal,
 37. Rulfová Milena,
 38. Pinkas Karel, ČAPEK
 39. Moravcová Milena,
 40. Trdlicová Naďa,
 41. Petřina Miloš,
 42. Zátka Miloslav, ČAPEK