Vznik ,,KULOVÉ OSMY".

Skupina seniorů v Praze 8 začala hrát pétanque v květnu 2011. Pro nás hráče vše začalo tímto článkem  na str. 22 pátého čísla časopisu Osmička. Tento měsíčník Městské části Praha 8 uveřejňoval každý měsíc krátké oznámení o našich trénincích. V čísle 7 se Petr objevil dokonce na titulní straně časopisu. Uprostřed čísla 8 byl zase uveřejněn obrázek Zdeňky.
Díky patří i trpělivému vedoucímu Ivanu Ondryášovi. Občas dorazil i Petr Fuksa, který trénuje i seniory na Praze 1 a má v pétanque řadu významných aktivit.
Od prvního tréninku 18.5.2011 probíhala hráčská setkání každý týden až do 18. ledna. V sobotu 21. 1. 2012 jsme se sešli poprvé v tělocvičně. To už bylo venku hodně sněhu. Chcete-li vidět fotky z našich tréninků nebo z turnajů, kterých jsme se zúčastnili, klikněte na fotogalerii.
Pétanque se nám líbí, proto jsme se rozhodli založit Sportovní klub. Podrobněji viz též koncept Jardova příspěvku  do časopisu Osmička. Název klubu Kulová osmá ve svém prvním slově připomíná, že jde o hru s koulemi, druhé slovo zase připomíná, že jde o družstvo z Prahy 8.
První zasedání valné hromady, na kterém byl SK založen proběhlo 12. 1. 2012. Na tomto zasedání byly schváleny stanovy našeho občanského sdružení a byl zvolen výkonný výbor  (viz zápis). Předseda byl pověřen zajištěním registrace u MV. Tato registrace byla již provedena. Bylo nám přiděleno IČO -  22755586. Vznikla též řada návrhů na logo. Zatím  výsledek vypadá zhruba takto. Pokud kdokoli přijde s vlastním návrhem ve formátu png (s transparentním pozadím, aby na barevném tričku nevycházelo logo v bílém čtverci), je možno o změně loga jednat, pokud možno před tím, než se dohodneme na hromadné objednávce triček s potiskem (budeme-li takové dohody schopni).
Dále se 15 členů Kulové osmy (viz seznam, kde je vyznačeno, o které členy jde) rozhodlo získat licenci ČAPEK. Podle sdělení Ing. M. Pešouta, sekretáře ČAPEK, jsme dne 15. března 2012 byli přijati hlasováním VV za řádného člena ČAPEK. Všechny materiály byly zaslány matrikáři Pavlu Pažoutovi k registraci a vystavení licencí.

5. 2. 2012 Miloš

Poznámka ze 7. 9. 2012: Při aktualizaci seznamu jsme zaznamenali 42 členů Kulové osmy (z toho 20 licencovaných hráčů ČAPEK).
Miloš