Zápis z valné hromady SK pétanque 12.1.2012Zápis z valné hromady sportovního klubu pétanque.

1.      Valná hromada se konala dne 12.1.2012 za účasti 12-ti delegátů.

2.      Přítomní delegáti se jednomyslně shodli na založení Občanského sdružení SK pétanque a odsouhlasili návrh Stanov sdružení.

3.      Valná hromada zvolila výkonný výbor ve složení:

·         Jaroslav Mrkvička – předseda výboru
r.č. 400507/xxx, nar. 7.5.1940
                 Křivenická 408/6, 181 00 Praha 8
·         Ivan Ondryáš – tajemník výboru
r.č. 570118/xxxx, nar. 18.1.1957
Za Hladkovem 22/862, 169 00 Praha 6
·         Eliška Borovičková – hospodářka.
r.č. 485923/xxx, nar. 23.9.1948
Bojasova 1251/19, 182 00 Praha 8

4.      Jménem SK pétanque jedná předseda a tajemník společně. Dále může za SK pétanque jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.

5.      Valná hromada zvolila předsedkyní revizní komise Lenku Krejčínovou.

6.      Valná hromada pověřila předsedu a tajemníka výboru jednáním s místopředsedkyní MČ Praha 8 Vladimírou Ludkovou s těmito cíli:

·         informovat MČ Praha 8 o současném stavu svých aktivit a směřování seniorského sportu pétanque na Praze 8
·         konzultovat s paní Ludkovou pojmenování sportovního klubu („Kulová osma“ nebo „Osmička“ nebo „Kulová osmička“) s ohledem na možnost záštity MČ Prahy 8
·         projednat formy záštity a případné finanční podpory MČ Praha 8
·         dát návrhy na lokality, kde by MČ Praha 8 mohla vybudovat hřiště pro pétanque s vhodným zázemím, které by mohlo sloužit pro tréninky i pořádání soutěží.

7.      Valná hromada pověřila Leoše Krejčína vytvořením a průběžným doplňováním seznamu členů SK pétanque.

8.      Valná hromada pověřila předsedu výboru zajištěním registrace Občanského sdružení SK pétanque a získáním IČO.

 Zápis provedl Jaroslav Mrkvička.