HRA V KOULE A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Když jsem pro tyto stránky psal příspěvek Pétanque - historie hry, zařadil jsem tam i několik obrazů ( Petr Breueghel, D. Teniers, Henry Matisse). Od  té doby jsem narazil na mnoho dalších zajímavých obrazů s touto tematikou a říkal si, že bych o tom mohl udělat samostatný příspěvek.  Uvědomil jsem si, že takový příspěvek však zabere hodně času a nikdy nebude vyčerpávající, ani hotový. Proto jsem se rozhodl začít se dvěma nebo třemi zajímavými obrazy a postupně přidávat, když objevím další.
Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815-1891) byl francouzský malíř klasicismu. Ve své době velmi úspěšný a oblíbený. Byla oceňována jeho schopnost zobrazit drobný detail a jeho řemeslná dovednost. Kromě vojenských scén kreslil i miniaturní obrazy, oleje zobrazující běžný život (hráče šachů, hráče na violoncello, kuřaka dýmky, hráče koulí), ty se výborně prodávaly. Zakoupil velký dům v Poissy (severozápadně od Paříže). Následující obraz Neděle v Poissy ukazuje, že koule se nehrály jen v Provenci.Druhý jeho obraz Hráči koulí ocenil i Emil Zola, který obecně obdivovatelem Messoniera nebyl a napsal dokonce o jeho díle kritiku, ve které jeho tehdejší úspěchy přičítá přístupnosti jeho díla pro všechny. Až sarkasticky říká, že Meissonier se umí zalíbit všem. I těm, kteří nemají rádi obrazy. Na následující obraz mě upozornila Marie. Ten se tak stal poslední kapkou, která vedla k vytvoření tohoto příspěvku. Autorem  je Ludovico Marchetti, obraz je z r. 1880 a má název Bacci Ball. Slovo bacci (bocci) je poangličtěnou variantou  bocce, jak nazývají Italové svou verzi hry s koulemi. Marchetti se narodil v Římě v r. 1853 a studoval tam u španělského malíře Mariana Fortuny y Marsala. V roce 1878 odjel do Francie, vystavoval i v „Pařížském salonu“, v Berlíně a Mnichově. Nepatří mezi nejznámější malíře, nicméně výchozí cena jeho obrazů na dnešních aukcích se pohybuje spíše nad 25 000 $. Specializoval se na historické kresby kavalírů a trubadúrů z 18. století v bohatě barevných šatech. Marchetti zemřel v Paříži v r. 1909. 
Théophile Deyrolle (1844 Paříž - 1923 Concarneau) byl sice o něco mladší než Marchetti, ale následující obraz Hráči koulí v Bretani je až z roku 1887. Nepřipomínají vám něco napjaté výrazy hráčů?


Deyrolle pocházel sice z Paříže, ale přijal Bretaň za svou a ta přijala jeho. Řada jeho obrazů (včetně Hráčů koulí) je v umělecké galerii v Quimperu. Je vidět, že hra v koule byla součástí vesnického života i na severu Francie.
Je až neuvěřitelné, že následující obraz nakreslil malíř jen o deset let mladší než Marchetti. Byl to Paul Signac (1963 Paříž - 1935 Paříž). Obraz nese název Hráč koulí. Signac si koupil dům v St. Tropez, bývá často označován za objevitele tohoto místa pro ostatní malíře. Prostředí, kde byly koule doma, tak dobře znal. Signac začínal jako impresionista, po setkání s G. Seuratem převzal jeho styl - pointilismus (obraz je vytvořen řadou barevných bodů, u Signaca to byly potom spíše čtverečky), který byl základem neoimpresionismu. To je vidět na následujícím Signacově obrazu Přístav v St. Tropez z r.1901 (Muzeum západního umění v Tokiu).


St. Tropez je natolik spojené s hrou v koule, dnes s pétanquem, že i tento obraz sem patří. U posledních dvou obrazů je vidět obrovský posun v přístupu oproti obrazům Messonierovým nebo Marchettiovým, kde byl propracován každý detail. 
Následující obraz Augusta Herbina Hráči koulí  (je z roku1923) naleznete na stránkách
petanque.org. Auguste Herbin (1882-1960) prošel zajímavým vývojem od impresionismu, přes post-impresionismus a kubismus (když se po r. 1909 stýká s Picassem a Braquem), po vlastní čistě abstraktní styl, kdy je obraz složen jen z pestrých barevných tvarů bez patrných tahů štětce. Např.:
Možná jsme se měli nechat inspirovat při vytváření loga Kulové osmy :-) V této pozdější fázi Herbin zavrhoval své dřívější práce jako krajiny a žánrové obrázky včetně Hráčů koulí. Obraz Hráči koulí se dnes nachází v Národní galerii moderního umění v Centru Pompidou v Paříži.


Jarka mě upozornila, že i Národní galerie v Praze má ve své sbírce obraz hry s koulemi.


  
Je to obraz Odpolední zábava v holandské vesnici, který vytvořil nizozemský malíř Aert van der Neer  (1603 - 1677). Tento malíř byl mistrem večerních scén, zvláště zimních. Dokázal jedinečným způsobem zobrazit barevné rozptýlené večerní světlo, jak je vidět i na tomto obraze. Chronologicky by obraz patřil na úplný začátek tohoto příspěvku (neb vznikl v r. 1649), nicméně úmyslně ho zařazuji nakonec, protože jeho interpretace není zcela jednoznačná. Jeho anglický název je totiž Evening Game of Kolf in a Dutch  Village (doslova Večerní partie kolfu v nizozemské vesnici). Pravidla kolfu popisuje např. Wikipedia a zdá se, že hra se hraje zahnutými pálkami a gumovými nebo koženými  koulemi (ty kožené jsou vycpány vlnou)  a jde zde sice o jejich přesné umísťování na jakýsi sloupek, ale hra je tak možná blíže golfu (i název by tomu nasvědčoval). Hřiště má bariéru, které je možno využívat pro odraz. Hráči v levé střední části obrazu se nepochybně věnují tomuto sportu. Myslíme si však, že hřiště ještě dále vlevo od hřiště kolfového, bez hráčů, ale s položenými koulemi a jinými rozměry, bude zřejmě určeno pro místní variantu hry s koulemi výrazně bližší dnešní formě pétanque než kolf. 

Miloš