Opatija - fotky hry boće

Jarce, naší stálé prázdninové zpravodajce v Chorvatsku, se podařilo udělat několik fotek přímo ze hry boće. Z minulých zpráv víme, že bocce je rozšířenou variantou hry v koule v Itálii. Odtud hra přešla i do Slovinska (s názvem balinanje) a do Chorvatska (s názvem  boćanje nebo jednoduše boće). Podrobnější pravidla najdete ve Wikipedii nebo na stránkách  bocce.org. Bocce je současně i názvem koulí, které jsou o něco větší než pétanquové (standardní průměr bocce pro mezinárodní soutěže je 105 mm a hmotnost 920 g). Jarka nám takovou kouli vyfotografovala vedle listu vavřínu.
Všiměte si že povrch hřiště je dosti jemný. Pokud jde o cíl hry, je u bocce velmi podobný pétanque. Body se získávají za každou kouli bližší košonku (u bocce se mu říká pallino), než je nejbližší koule soupeře. Jsou drobné rozdíly: např. pokud se koule košonku na konci hry dotýká (to se nazývá baci - tj. polibek), získává taková koule dva body. V bocce musíte předem oznámit, který ze tří povolených hodů  (punto, raffa nebo volo) budete provádět. Nemá smysl zacházet do podrobností, ale zhruba řečeno:  punto je hod přibližovací, raffa vyrážecí z dopadem před volo-linií (tedy dále od vyrážené koule), volo je vyrážecí hod s dopadem za volo-linií (tedy blíže k vyrážené kouli). Hody se neprovádějí z kruhu, ale od čáry, kterou nesmíte překročit. Pozici (uprostřed, vlevo, vpravo) si však můžete vybrat.
  


 Nohy nemusí být na zemi jako u pétanque. U vyrážení je dokonce možný rozběh.
Následující Jarčin obrázek potvrzuje moji tezi, že víno a hra v koule mají k sobě blízko.  „Tak ti nevím, Karle“, říká asi muž na dalším obrázku.
Baci" na obrázku nevidíme, ale když uvážíte, že košonek je od hlavní linie odhozu vzdálen okolo dvaceti metrů, není to vůbec špatné.
Jarka svůj e-mail uzavírá slovy:  Všechny hráče Kulové osmy pozdravuji a přeji krásné léto na novém hřišti.


Miloš