Pêle-mêle Kulové osmy 2012

Protože při pravidelných trénincích Kulové osmy se zcela přirozeně vytvářejí konstantní podmnožiny těch , kteří spolu pravidelně hrají, a dochází tak k jakési fragmentaci  klubu na skupinky, přišel trenér Ivan Ondryáš s nápadem hrát průběžně turnaj uvnitř Kulové osmy ve stylu pele-mele (z francouzskkého pêle-mêle => páté přes deváte). Cílem tohoto turnaje Pele-mele není ani tak vyhrát, jako zahrát si a zajistit příjemnou interakci mezi všemi členy klubu. Na každém tréninku bude sehráno jedno kolo tak, že  náhodně vylosované (nebo trenérem určené dvojice) sehrají proti sobě zápas. Např. 15.8. bylo v době určené pro tento zápas k dispozici dvacet hráčů, tj. trenér určil 10 dvojic, a bylo tak sehráno pět zápasů (jen do 11 bodů) vždy dvou dvojic proti sobě.

Výsledky 1.kola 15. 8. 2012:
Koudelková, Macků J.     x Horálková, Pinkas              11: 5
Šidlichovský, Moravcová x Mrkvička, Trdlicová           11: 6
Kalivoda, Mitkovová        x Krejčín, Krejčíková             11: 7
Krejčínová, Petřina           x Slapnička, Votočková      11:10
Pilát, Lenhartová               x Michálek, Rulfová            11:  2

22. 8. 2012 jsme Pele-mele výjimečně nehráli, pokračovat budeme příští týden.

Výsledky 2. kola 29. 8. 2012:
Slapnička, Michálek           x Krejčín, Rulfová                11: 7
Horálková, Ondryáš          x Kalivoda, Mrkvička            11:10
Flanderková, Krejčíková    x Šidlichovský, Petřina        11: 4
Krejčínová, Lánská            x Koudelková, Lenhartová   11: 5
Macků J., Mitkovová             x Lhoták, Pinkasová          11:10

Výsledky 3. kola 5. 9. 2012:
V tomto kole bylo k dispozici 22 hráčů, řešili jsme to tak že v jednom utkání proti sobě hráli dvě trojice. Jedné čtveřici hráčů, která skončila zápas brzy bylo povoleno prohodit se a sehrát ještě zápas druhý. Dohodli jsme se však, že to bude výjimka a standardně bude jeden hráč hrát nejvýše jeden zápas za jednu tréninkovou středu.

Koudelková, Petřina              x Michálek, Zátka                          11: 0
Mrkvička, Krejčínová            x Rulfová, Krejčíková                      11: 7
Macků J., Pinkas                    x Pavýza, Pinkasová                    11:3
Pinkas, Pavýza                      x Pinkasová, Macků J.                   11: 0
Ondryáš, Trlicová                  x Krejčín, Mitkovová                       11: 8
Pilát, Horálková, Šidlichovský x Kalivoda, Matějka, Flanderková 11: 1

12. 9. 2012: Poprchávalo čím dál tím více, tak jsme se k pele-mele ani nedostali.

Výsledky 4. kola 19. 9. 2012:
Krejčínová, Pavýza                x Krejčín, Lenhartová                       11: 0
Krejčíková, Pinkas                 x Zátka, Lánská                               11: 4
Lhoták, Macků J.                    x Pilát, Matějka                                11: 4
Ondryáš, Petřina                    x Slapnička, Mitkovová                    11: 8
Mrkvička, Koudelková             x Horálková, Dobrinčicová              11:10

Výsledky 5. kola 26. 9. 2012:
Macků J., Votočková               x Vítek, Dobrinčicová                      11: 5
Krejčín, Matějka                      x Koudelková, Michálek                   11: 7
Lenhartová, Ondryáš                x Krejčínová, Slapnička                 11: 7
Mrkvička, Pilát                  x Šidlichovský, Horálková, Borovičková 11 : 8
Borovička, Lánská                    x Mitkovová, Zátka                         11:10

Výsledky 6. kola 3. 10. 2012:
Lánská, Horálková                   x Krejčínová, Pilát                               11: 3
Lenhartová, Macků J.              x Pinkasová, Kalivoda                         11: 3
Mrkvička, Krejčín                     x Mitkovová, Slapnička                        11: 4
Lhoták, Ondryáš, Koudelková x Pinkas, Michálek, Šidlichovský        11:10
Votočková, Matějka                 x Pavýza, Zátka                                   11: 8

Výsledky 7. kola 10. 10. 2012:
Macků J., Zátka , Koudelková  x Ondryáš, Lánská, Pilát                     11: 4
Šidlichovský, Pavýza               x Horálková, Michálek                          11:3
Mrkvička, Kalivoda                   x Krejčín, Mitkovová                             11: 7
Krejčínová, Borovičková          x Pinkasová, Dobrinčicová                  11: 5
Borovička, Lenhartová             x Pinkas, Matějka                                11: 9

Výsledky 8. kola 17. 10. 2012:
Borovička, Šidlichovský           x Koudelková, Zátka                         11: 0
Krejčínová, Slapnička               x Borovičková, Krejčín                     11: 2
Motlová, Dobrinčicová             x Matějka, Lenhartová                       11: 9
Pavýza, Lhoták                          x Horálková, Mrkvička                     11: 5
Pilát, Lánská, Votočková           x Michálek, Macků J., Rulfová         11: 3

Výsledky 9. kola 24. 10. 2012:
Mrkvička, Šidlichovský              x Macků, Votočková                          11: 7
Pinkasová, Zátka, Pilát              x Kalivoda, Lánská, Pinkas              11: 7
Ondryáš, Michálek, Horálková   x Borovičková, Koudelková             11: 9

Výsledky posledního 10. kolo 31. 10.:


Mrkvička, Slapnička                  x Kalivoda, Michálek, Borovička         13:9
Zátka, Ondryáš, Lhoták            x Krejčín, Pilát, Lánská                       13:11
Borovičková, Horálková            x Koudelková, Lenhartová, Mitkovová 13:11

Pořadí žebříčku turnaje Pele-mele se počítá podle těchto pravidel:
a) Hlavním parametrem bude percentuální úspěšnost hráče P, tj. procento vyhraných zápasů z celkového počtu zápasů, které hráč sehrál. Do žebříčku  budou zahrnuti jen hráči, kteří sehráli alespoň polovinu zápasů, z celkového počtu odehraných kol. (To je např. po 6. kole alespoň 3 zápasy).
Má-li hráč např. po 7. kole jen 3 zápasy, neobjeví se v žebříčku, jeho výsledky jsou však zachovány, a když v 8. kole sehraje 4. zápas, znovu se v žebříčku objeví.
b) Při stejné percentuální úspěšnosti rozhoduje druhý parametr S - průměrný rozdíl skóre na jeden zápas  (tj. součet všech rozdílů skóre z jednotlivých zápasů dělený počtem zápasů). U prohraných zápasů je rozdíl skóre záporný, u vyhraných je kladný.
c) Pokud se oba parametry P a S dvou hráčů shodují, je v žebříčku lepší hráč s vyšším celkovým počtem zápasů. Pokud je i tento počet shodný, hráči se o pořadí dělí.

Konečné pořadí  Pêle-mêle Kulové osmy 2012 po posledním 10. kole (podle uvedených pravidel jsou zařazeni jen hráči, kteří sehráli alespoň pět zápasů):
Pořadí   jméno, počet sehraných zápasů (P; S)

 1. Ondryáš, 8 (87,5; 1,13)
 2. Lhoták, 5 (80; 3)
 3. Krejčínová, 8 (75 ; 3,13)
 4. Macků  J., 10 (70; 2)
 5. Mrkvička, 10 (70; 1,5)
 6. Pavýza, 6 (66,67; 4,17)
 7. Šidlichovský, 8 (62,5; 3,38)
 8. Votočková, 5 (60; 2,4)
 9. Pilát, 8 (62,5; 1,5)
10. Lánská, 8 (50; 0,38)
11. Lenhartová, 8 (50; 0,25)
12. Koudelková, 10 (50; 0,1)
13. Horálková, 10 (50; -0,1)
14. Pinkas, 7 (42,86; 1,86)
15. Slapnička, 7 (42,86; 0,29)
16. Borovičková, 5 (40; -1,2)
17. Zátka, 8 (37,5; -2,5)
18. Matějka, 6 (33,33; -2,33)
19. Kalivoda, 7 (28,57; -2,71)
20. Mitkovová, 8 (25; -1,88)
21. Krejčín, 9 (22,22; -2,89)
22. Michálek, 9 (22,22; -4,33)
23. Pinkasová, 6 (16,67; -5)

Zkontrolujte si prosím každý své výsledky a napište, pokud něco nehraje. Pomůžete mi tím odhalit případné chyby v mém excelovském souboru.


Miloš