Předsilvestrovské posezení 2012


Včera,  28. 12. 2012, jsme se v Žernosecké restauraci rozloučili s rokem 2012. Srazili jsme stoly, takže nás všech 17 účastníků mohlo sedět pohromadě. Lenka udělala pár fotek. Dvě uveřejňujeme. Zbývajících pět  najdete na Rajčeti zde.  Jako vždy lze fotky zvětšit kliknutím levou myší.

Západní část stolu

Východní část stolu

Zjistil jsem, že čepované smíchovské pivo muselo obsahovat nějaký poetický virus, pracovně jsem ho nazval inspirin. Nejprve totiž zazářil Karel svou recitací (zpaměti) Rimbaudova sonetu Večerní modlitba (v Nezvalově překladu). Ten sonet se k našemu posezení ohromně hodil, přestože Rimbaud byl mladý divous a účastníci byli většinou ne už tak mladí kliďasové (až na výjimky ovšem).  Posuďte sami.

Večerní modlitba

ARTHUR RIMBAUD
Jsem jako anděl v rukou kadeřníka
a držím džbánek piva se žlábky,
mám v ústech dýmku, světlo bliká,
nebe je jako plachta kocábky.

Mé sny jak trus, jenž dýmá z holubníka,
mně tvoří sladké připáleniny
a ze srdce mi něžná pěna stříká
jak temné zlato z květu kaliny.

Když snědl jsem své snění ke chlebu
a když jsem vypil dvacet třicet džbánků,
chystám se na malou potřebu.

A milý jako bůh ve svatostánku,
močím do výše a kupředu
se souhlasem slunečnic a vánků.
(překlad: Vítězslav Nezval)

Pravda, těch slunečnic jsme si tolik neužili, ale těch dvacet třicet džbánků jsme (ovšem všichni dohromady) také dali. K této básni se ještě vrátím. Potom Jarda přišel s návrhem, že bychom měli časem vytvořit  (třeba na melodii nějaké lidovky) slova hymny Kulové osmy. Na našem konci stolu jsme dali přednost slovu znělka. Zabáli jsme se totiž, abychom při zpěvu hymny nemuseli stát v pozoru a případně salutovat. Dokonce každý navrhl slovo, které by se ve znělce mělo vyskytovat, takže by pak každý z přítomných byl jakýmsi  vedlejším spoluautorem textu. Předpokládám, že seznam se nachází v rukou budoucího hlavního autora. Inspirin zapracoval rychle u Leoše, který s použitím některých navržených  slov vytvořil ve dvou minutách znělku (přímo bojovou a zastrašující) týmu K2 (Leoš s Lenkou).

Nahodil jsem košonek,
kouli Lenka – umí.
Soupeř z blízké ciziny
na to smutně čumí.

Vyházeli koulí 6,
pak naše s tím hnula,
upřímně se divili,
bylo to 6:0.

Pokud by před zápasem Lenka s Leošem zazpívali silným hlasem tuto píseň, třeba na melodii Já do lesa nepojedu, neměl by soupeř šanci. Jediná vada je, že by museli zpívat kó-o-šonek a ú-u-mí atd.).
Snad přijdou na lepší melodii (třeba Ktož sú boží bojovníci, ale i tam nevýhoda přetrvává).
To však nebylo všechno, i Jarda se inspirinem nakazil a vytvořil limerik:

Hráči osmy kulové
házejí teď gumové
koule ke košonku.
Když je zima venku
uvnitř je to fajnové.

 Limerik je ustálený termín  pro legrační až nesmyslné pětiverší s rýmem AABBA). Proslaveným autorem limericků byl Edward Lear. Jako příklad uvádím jeden z jeho limericků (v překladu Jana Vladislava):

Byl jeden dědeček v Szegedu,
který jel na starém medvědu.
Když se ptali: „Kluše?“
Odpověděl suše:
„Je z rodu neklusavých medvědů.“

Nejraději mám limerik od Williama Cosmy Monkhouse, ten uvedu anglicky:


There was a young lady of Niger
Who smiled as she rode on a tiger;
They returned from the ride
With the lady inside,
And the smile on the face of the tiger.

Na závěr roku vyhlašuji anketu. Na kliknutí zde najdete soubor v pdf, kde je Rimbaudova báseň Večerní modlitba ve čtyřech verzích. První je zde již uvedený překlad Nezvalův, druhá je překlad Hrubínův. Čtvrtá verze je francouzský originál. Třetí verze je můj pokus o doslovný, ošklivý, nerýmovaný překlad. Tato moje  verze je tam pouze  proto, aby bylo snadné srovnat, jak se oba překladatelé drželi předlohy. Anketní otázka je: který ze dvou překladů (Nezvalův či Hrubínův) shledáváte zdařilejším. Odpovězte samozřejmě jen tehdy, když vás to zaujme, a to krátkým e-mailem (stačí  jen jméno vámi upřednostněného překladatele).  Výsledek zveřejním  1.  února  2013 zde. Za sebe mám jasno, svůj hlas započítám (doufám, že nebude jediným), ale abych neovlivňoval, zatím nezveřejňuji. Případní účastníci ankety mimo Kulovou osmu jsou vítáni a najdou moji adresu na těchto stránkách v KONTAKTECH.

Miloš 30. 12. 2012

Výsledek ankety (zapsáno 1. 2. 2013)Celkem přišlo 6 odpovědí. To je velmi málo. Možná mnohým zůstala anketa skryta, jiné prostě nezaujala. Celkový výsledek je 4:2 pro Hrubína.