Valná hromada

Valná hromada Kulové osmy se sejde 5. ledna. (Pozor, termín byl dodatečně změněn na 12. 1. 2013 viz aktualita zde).  E-mail, ve kterém o tom informuje předseda našeho občanského sdružení, jste snad všichni dostali. Pro jistotu jej přetiskuji:
*************************************************
Přátelé,

zvu vás na valnou hromadu našeho občanského sdružení "Sportovní klub pétanque Kulová osma", kterou svolávám na 5. leden 2013 v 16 hodin (po pravidelném zimním tréninku) v tělocvičně základní školy Žernosecká 1597 (vedle Gerontologického centra). Pro ty, kteří se tréninku nezúčastní, bude v 16 hodin otevřen zadní vchod do tělocvičny školy. Program valné hromady je v příloze mailu.


Jaroslav Mrkvička, předseda.
**************************************************************
Příloha:
Program valné hromady OS SKP Kulová osma dne 5.1.13.

1. kontrola plnění úkolů zápisu z valné hromady 12.1.2012 (Jaroslav Mrkvička)
2. zpráva o hospodaření OS (Eliška Borovičková) 
3. zpráva revizní komise (Lenka Krejčínová) 
4. informace o členské základně SKP KO a účasti v ČAPEK (Leoš Krejčín)
5. návrh na zavedení členských příspěvků 100 Kč/rok a hlasování (JM)
6. informace o stavu žádosti o grant HMP na projekt "Celopražský turnaj dvojic nebo trojic seniorů ve hře pétanque" (JM)
7. informace o žádosti na financování 2.etapy na vybavení pétanque hřiště Glowackého přístřeškem, lavičkami a domkem na nářadí (JM)
8. informace o žádosti o grant MČ P8 na podporu práce s mládeží a organizování juniorského pétanque   (Ivan Ondryáš)
9. návrhy na aktivity SKP KO v roce 2013 (rozšíření členské základny, pořádání turnajů a akcí na hřišti    Glowackého, účast v turnajích PPP a ČAPEK)
10. diskuse (tréninky, pele-mele, ...)

******************************************Prosíme o hojnou účast. Abychom byli usnášeníschopní, potřebujeme podle našich stanov účast alespoň dvou pětin členů (tj. 17 lidí). Pro ty, kteří v tělocvičně ještě nebyli, přikládám mapku (adresa ZŠ je Žernosecká 1597/3). Mapku můžete kliknutím na levé tlačítko myši zvětšit.

9. 12. 2012, Miloš


********************