Benátky a bocce

Město na laguně zůstává v našich představách či vzpomínkách místem kamenné krásy protkané četnými vodními cestami. Málokdo tuší, že za vysokými zdmi paláců a jejich zahrad se dosud zachovaly oázy zeleně sloužící především rekreaci. Tak např. jeden nenápadný vchod na bočním kanálu v okrajové čtvrti Dosrsoduro nás zavede do zahrady lemované malou vinicí, kde sídlí místní klub hráčů v Bocce ( italská varianta pétanque).Nápis na vstupních dveřích upozorňuje, že vstup je povolen pouze členům, na požádání jsem však měla možnost prohlédnout si jejich hájemství. Nehrál se zrovna žádný zápas, tak mohu podat jen obrazové svědectví o prostředí, v jakém tento klub s bezpochyby dlouhou tradicí působí. Členové, na pohled většinou senioři, jako u nás, se zde scházejí na kávu či skleničku a za hezkého počasí si mohou posedět ve vlastní zahradě. Interiér klubu je vyzdoben nesčetnými trofejemi, což opět dokumentuje jeho dlouhodobé a úspěšné trvání. Hře a zápasům slouží přilehlá rozměrná krytá hala s třemi dlouhými dráhami, které vypovídají o italském způsobu hry v koule, který vyžaduje rozběh. Povrch hřiště je pevný, vysypaný jemným pískem. Pravidla hry v bocce, která se liší od našich, lze přirovnat k variantě hry rozšířené i ve Slovinsku a Chorvatsku.
 Pro členy Kulové osmy zaznamenala na jaře 2013 Jarka

Kanál v Dorsoduro.

Vchod do klubu.

Nápis na vstupních dveřích.

Zahrada klubu.

Hráč v bocce

Krytá hala.

Hala, jiný pohled.

Interiér klubu