Povánoční posezení 2013

Včera, 28. 12. 2013, jsme se v Žernosecké restauraci rozloučili s rokem 2013. Skoro přesně stejnou větou jsem začal zprávu o předsilvestrovském posezení loni. Ano, loni jsme se také sešli 28. 12. Protože jsem si uvědomil, že mám blíže k svátku Vánoc než k Silvestru, nazval jsem letos pracovně posezení slůvkem povánoční. Oproti minulému roku nám tentokrát nestačilo srazit dva stoly, ale obsadili jsme stoly čtyři. Tentokrát se nás totiž sešlo celkem 26, tj. o 9 více než loni.
Celkový pohled (obrázky lze opět kliknutím zvětšit)
Kdo si chtěl zakouřit, šel si sednout k levému přednímu stolu. V levém koutě vzadu seděli muzikanti. Hrálo nám pět kytar. Olda a Jarda L. z Kulové osmy a hostující  tři Jardovi kamarádi. Hudba byla bezvadná a všichni jsme si pěkně zazpívali. Děkujeme.
Příchod muzikantů všichni přivítali potleskem.
Muzikanti (celkový pohled)
Dobrá nálada byla na severu
i jihu dlouhého stolu
.V „kuřáckém kupé“ na jihozápadě se osazenstvo občas střídalo,
ale i zde vládla pohoda.
No, brali byste Hance tu cigaretu? Já tedy ne.
Část jihovýchodního stolu fotografoval Karel.
Vínečko je nádherná záležitost, ale Marie také dobře vystihla, že předností naší hospody je i servírování čaje v pořádném hrnku a ne v kávovém koflíku, jak se leckde děje.
To pivečko, to věru je nebeský dar.
Dva z muzikantů
a zde jsou zbývající tři.

Vystavené fotky mají dokumentovat atmosféru večera, který se, myslím, hodně vydařil. Nafotil jsem toho více, takže dalších 24 fotografií naleznete ve fotoalbu zde.
V přestávce, když muzikanti odpočívali, jsem přečetl několik citátů slavných osobností. Inspiroval mě k tomu e-mail s citáty Miroslava Horníčka, který mi poslal Vašek Michálek. Tři z nich jsem do čtení zařadil. Zde jsou:

Milostný trojúhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý.
Miroslav Horníček

Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně.
Woody Allen

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
Helene Rowlandová

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému.
Oscar Wilde

Když nás chtějí bohové potrestat, vyslyší naše modlitby.
Oscar Wilde

Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.
Miroslav Horníček

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.
François de la Rochefoucald

Když láska prochází žaludkem, tak kde potom proboha končí?
Miroslav Horníček

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost.
Helene Rowlandová

Modlitba je prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, který sám přiznává, že toho není hoden.
Ambrose Gwinet Bierce

Kdo splete první knoflík, ten se už pořádně nezapne.
Johann Wolfgang Goethe

Ze dřeva lze vyrobit ledacos. Jen ne stromy.
Jan Sobotka

Některý ženský jsou strašně dětinský. Nedávno mi jedna vlezla do koupelny a potopila všechny moje lodičky.
Woody Allen


Miloš 29. 12. 2013