Bronz z vltavských břehů

V úterý 10. června se v kouzelném prostředí parku na vltavském pobřeží uskutečnil na tamních cestičkách další z jubilejních seniorských turnajů O pohár starosty Praha 1, na nějž se sjel tucet týmů. Plnou šestici z nich tvořili reprezentanti Kulové osmy, jimž byl start nabídnut pořadatelem Petrem Fuksou jako ocenění nehynoucích zásluh při výchově nového pokolení. Žabky doskákaly ve složení Ivana, Ema a žabák Petr, tým Rapidu K8 tvořili Jiří I., Jiří II. a Vašek. (Foto Václav Michálek)

Rekognoskace neznámého terénu, nebývale tvrdého a se zrádným sklonem k oběma krajům, si vyžádala sérii zkušebních hodů . (Foto Václav Michálek)

Během slavnostního zahájení byl vidění i známý bohnický plejer Jiří Matějka (první zleva). (Foto Václav Michálek)

Jediná morální podpora Bohnických dorazila až z Litvínova, naše bývalá kolegyně Jana Votočková. Vzhledem k neobsazenému místu v jednom týmu si nakonec zakoulela i ona. (Foto Jiří Macků)

Podobný postoj vždy vyžaduje maximální soustředění. Ty koule tam v dáli že je jenom deset metrů? (Foto Václav Michálek)

Spokojené kolektivní spočinutí v příjemném chládku hned po vysokých výhrách prvního kola a těsně před konzumací párků. (Foto Jiří Macků)

Žabky nakonec soustředěným výkonem vykoulely IV. místo, a i když pohár z toho nebyl, ani dort neurazil. (Foto Václav Michálek)

Vašek a Jirka II. jistě kapitánu svého bronzového týmu nezávidí upřímnou gratulaci od zástupkyně pořádajícího městského úřadu. Třetí a čtvrté místo z nezvyklých terénů, hned za ostřílenými domácími reprezentanty, bylo bezesporu dobrou reprezentací Kulové osmy.

Text: Jiří Macků 11. 6. 2014