Pozvánka na valnou hromadu

!! Pozor změna !!

Výbor SKP Kulová osma svolává valnou hromadu na čtvrtek 12. 3. 2015. Sejdeme se v 15:00 hod. v salonku restaurace Ládví v Kulturním domě Ládví.
(Důvodem změny jsou účasti na sobotních turnajích a v tělocvičně není jiný volný termín.)

Program:
  1. Prezentace
  2. Úvodní slovo
  3. Volba volební komise
  4. Zpráva o činnosti K8
  5. Zpráva o činnosti výboru
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Zpráva revizní komise
  8. Doplňkové volby do výboru
  9. Schválení nových Stanov SKP Kulová osma
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr
za výbor   Karel