Usnesení z ČS SKP Kulová osma


Usnesení z Členské schůze SKP Kulová osma


1)    Bere na vědomí zprávu o činnosti spolku a o činnosti výboru spolku

2)    Schvaluje podle čl. X odst. 1 písm. j) zvýšení ročního členského příspěvku spolku na 200,- Kč

3)    Schvaluje zprávu o sportovní činnosti spolku

4)    Schvaluje zprávu o hospodaření spolku

5)    Schvaluje zprávu kontrolní komise spolku

6)    Schvaluje podle čl. X odst. 1 písm. b) snížení počtu členů výboru z pěti na tři

7)    Zvolila členy výboru – Oldřich Borovička

                                    Eliška Borovičková

                                    Miloslav Zátka

8)    Zvolila náhradníky do výboru – Jaroslav Lhoták

                                                  Jiří Matějka

                                                  Petr Pilát

9)    Zvolila předsedu kontrolní komise – Jiří Rovný

10) Zvolila členy kontrolní komise – Helena Fárová

                                                   Ivana Horálková

11) Ukládá

a)    M. Zátkovi zaslat všem hesla na přihlašování do turnajů

b)    O. Borovičkovi provést registraci spolku

c)    L. Krejčínovi uspořádat turnaj pro pozvané hráče            V Praze dne 26. 1. 2016