Informace o změně ve složení výboru


Dne 1.3.2016 se uskutečnila výborová schůze SKP Kulová osma, z.s., která přijala rezignaci Miloslava Zátky na funkci předsedy a člena výboru. Na jeho místo byl kooptován do výboru Jaroslav Lhoták. Nový výbor pak zvolil do funkce předsedy výboru JUDr. Oldřicha Borovičku a do funkce tajemníka výboru Jaroslava Lhotáka. Eliška Borovičková zastává nadále funkci hospodáře výboru.
JUDr. O. Borovička