Zahájení tréninkové sezóny


První trénink pod vedením trenéra se uskuteční za přijatelného počasí dne 6.4. od 16,30 hod. v areálu ZŠ Glowackého. Následné tréninky s odborným vedením trenéra budou každou středu od 16,30 hod., vždy však za příznivého počasí. Pokud z jakéhokoliv důvodu účast trenéra nebude možná, dozvíte se to předem buď na předešlém tréninku nebo touto formou. Samozřejmě každý dle svého uvážení může přijít dříve a trénovat individuálně.

Páteční sportovní setkání nemá charakter tréninku, ale jako možnost k vzájemnému prověření sil. Oficiálně bude začátek setkání vždy od 16,30 hod., ale taktéž může každý přijít dle svého uvážení. Rovněž tak komu vyhovuje sobota, žádný mu v tom bránit nebude. První oficiální páteční setkání se uskuteční 8.4. od 16,30 hod.

Za výbor: Olda Borovička