Sportuje celá P8 - PÉTANQUE

Městská část Praha 8
pořádá pod záštitou místostarostky paní Aleny Borhyové
oblíbené turnajeTurnaj v pétanque se koná

v NEDĚLI 2. ŘÍJNA
v AREÁLU ZŠ GLOWACKÉHO, PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

uzávěrka přihlášek: středa 28. 9.
Přihlášky a jiné informace najdete na: www.praha8.cz
nebo u p. Davida Krtičky na tel.: 222 805 104, e-mail: david.krticka@praha8.cz