Usnesení z ČS SKP Kulová osma


Usnesení z Členské schůze SKP Kulová osma


1)    Bere na vědomí zprávu o činnosti spolku a o činnosti výboru spolku

2)    Schvaluje podle čl. X odst. 1 písm. j) zvýšení ročního členského příspěvku spolku na 200,- Kč

3)    Schvaluje zprávu o sportovní činnosti spolku

4)    Schvaluje zprávu o hospodaření spolku

5)    Schvaluje zprávu kontrolní komise spolku

6)    Schvaluje podle čl. X odst. 1 písm. b) snížení počtu členů výboru z pěti na tři

7)    Zvolila členy výboru – Oldřich Borovička

                                    Eliška Borovičková

                                    Miloslav Zátka

8)    Zvolila náhradníky do výboru – Jaroslav Lhoták

                                                  Jiří Matějka

                                                  Petr Pilát

9)    Zvolila předsedu kontrolní komise – Jiří Rovný

10) Zvolila členy kontrolní komise – Helena Fárová

                                                   Ivana Horálková

11) Ukládá

a)    M. Zátkovi zaslat všem hesla na přihlašování do turnajů

b)    O. Borovičkovi provést registraci spolku

c)    L. Krejčínovi uspořádat turnaj pro pozvané hráče            V Praze dne 26. 1. 2016

Aktuality 2016

13. 12. 2016 Poslední turnaj roku 2016
6. 11. 2016  Dvě čtvrtá místa v posledním říjnovém víkendu
6. 10. 2016  Nejlepšími na Praze 8 jsou Ivana a Václav
25. 9. 2016  Kulová osma vítězí na LPPS
23. 8. 2016  Přátelský turnaj v Bohnicích
22. 8. 2016  Kulová osma ovládla Letenskou ligu
16. 8. 2016  Aktuality z RIO-LIPNO
12. 8. 2016  Kulová osma na RIO-LIPNO
10. 8. 2016  MČR 2x2 MIX Vojnův Městec
  8. 8. 2016  Sportuje celá Praha 8 - PÉTANQUE
  8. 8. 2016  Sportuje celá P8 - PÉTANQUE - přihláška  
  5. 8. 2016  Krakonošovy koule - Vrchlabí
28. 7. 2016  GP d'Austerlitz - další úspěch KO
23. 7 .2016  Letní úspěch Kulové osmy
27. 5. 2016  Praha 7 vs. Praha 8 
12. 5. 2016  Pražské jaro 2016 (Memoriál J. Mrkvičky)
31. 3. 2016  Zahájení tréninkové sezóny
18. 3. 2016  Memoriál Jardy Mrkvičky
15. 3. 2016  Informace o změně ve složení výboru
13. 2. 2016  Usneseni z ČS SKP Kulová osma